NOVANA optælling af ynglefugle

Optælling af Ynglefugle

 

Miljøstyrelsen har et program for optælling af Danmarks natur og vandmiljø. Dette arbejde udføres af professionelle folk, men alle kan bidrage ved at indtastninger deres observationer i dofbasen. Programmet hedder ” Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur” – i dagligt omtalt som NOVANA.

Hvert år er der særlig fokus på udvalgte arter. I Sønderjylland er følgende arter relevante at holde særligt øje med her i 2021:

Trane

Rørdrum

Plettet rørvagtel

Rørhøg

Klyde

Fjordterne

Havterne

Dværgterne

For at registreringerne i dofbasen skal være mest brugbare, er det vigtig at indtaste fuglenes adfærd og angive et koordinat.

Ynglende klyder. Foto Bjarne Nielsen

Personligt kan jeg godt lide, at mine fugleture har et mål. For eksempel en aftentur, hvor målet er at høre plettet rørvagtel. Skulle man så ikke finde plettet rørvagtel, så finder man med garanti noget andet spændende på sådan en aftentur i maj.

Der kan læses mere om NOVANA programmet her:

https://mst.dk/natur-vand/overvaagning-af-vand-og-natur/

Jesper Leegaard