Nat-lyt

Fugleture om natten – en særlig oplevelse

Her i de lyse sommernætter, er der masser af oplevelser ude i naturen. Når solen går ned, starter nye arter med at være aktive - natten er ikke kun forbeholdt ugler. Skal en fugletur efter solnedgang blive en succes er min erfaring, at det skal være helt vindstille. Blæser det mere end 2-3 m/s er der for meget støj fra vinden.

En fugletur om natten behøver ikke at foregå i bælgmørke. Tager man ud en times tid inden solen går ned, og derefter er i området de næste par timer, kan meget opleves. Alle landskabstyper kan byde på fugle efter solen er gået ned.

I det åbne land er vagtel og engsnarre de to mest oplagte at søge efter. Jeg har ofte oplevet, at de bliver meget aktive om aftenen, længe inden solen går ned. Efterhånden som mørket langsomt falder på bliver alt mere tyst og de fugle, som man hører, træder tydeligere igennem. Kærsanger og blåhals høres fra tilgroede grøfter og gøgen og trane kan høres over store afstande.

                       

                                    Foto: Natravn af Helge Sørensen

På hederne og i skove på sandbund er natravnen arten, som trækker én ud på nattur. Arten hævder territorium i først halvdel af juni og igen – før andet kuld – i sidste halvdel af juli. De begynder med deres karakteristiske snurren omkring 22.45 og fortsætter til et stykke over midnat. Så er der ro nogle timer, hvorefter de ingen begynder omkring 02.30 tiden.

I alle skovtyper, kan man være heldig at høre og se skovsneppe. Arten ser ud til at brede sig i det sønderjyske. Den starter omkring 22.30 tiden og er meget publikumsvenlig, da den flyver rundt over skoven på kryds og tværs, men den udstøder sine karakteristiske knurrende og piftende lyde. En rigtig dejlig fugl, at møde på en lun sommeraften i skoven.

 

Foto: Skovsnepper af Erik Biering

Netop i disse dage er der besøg af en sjælden fugl i det sønderjyske. En dværgrørvagtel lader sig nemlig høre i Sølsted mose. Den tilhører en af de få arter, som udelukkende synger når det vitterligt er nat. Vi skal over midnat, før den rigtig går i gang. I Sølsted mose høres også plettet rørvagtel, som er mere hyppig, uden dog at være almindelig. Sammen med fuglene er der i Sølsted også et kor af grøn frø, som fylder natten op med lyde.

Hvor grøn frø er en specialitet i det vestlige Sønderjylland, er løvfrøen en specialitet i det østlige Sønderjylland – begge arter er fantastiske at høre i den stille nat.

God tur.

Jesper Leegaard