Hold øje med hedehøgene

Hold øje med hedehøgene

Hedehog1 Aage Mathiesen

I løbet af maj måned vender hedehøgene tilbage til Sønderjylland fra deres vinterkvarter i det vestlige Afrika – fx Niger og Mali. I den sidste halvdel af maj – og frem til medio juni - slår de sig for alvor ned og udvælger det område, hvor de vil yngle. Hedehøgene vil gerne have at vegetationen er omkring 50 cm høj, der hvor de anlægger reden, så derfor bliver det ofte en kornmark med vintersæd som de yngler i. Hvede og rug bliver oftest høstet primo august, hvorimod vinterbyg normalt høstes midt i juli. Yngler hedehøgene i en mark med vinterbyg, når ungerne ikke at flyve fra reden og bliver dræbt af mejetærskeren. Hedehøgen ruger i en måned og ungerne bruger endnu en måned til at blive flyvefærdige. Yngler hedehøgene i en græsmark – som bliver høstet endnu tidligere – er det alt afgørende at få reden registreret og indhegnet.

Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at holde øje med hedehøgene. Det er en art, som her i landet, stort set kun yngler i Sønderjylland med omkring 30 par om året. Hvis du ser en hedehøge over landskabet fra fx din bil, er det vigtig at observationen bliver tastet i DOF-basen. Så kan folk fra hedehøg-gruppen se observationen og tage ud i området for at finde ud af, om det drejer sig om en ynglefugl. Tidligere ynglede hedehøgene udelukkende i det vestlige Sønderjylland, men i de senere år er de rykket mod øst. Derfor kan der i praksis registreres hedehøgene i hele området vest for motorvejen.

Hedehøg-gruppen har et godt samarbejde med landmændene, som langt overvejende er positive over for projektet. Der bliver hvert år hegnet reder, så høstmaskinerne kan køre udenom rederne og ungerne kan nå at blive flyvefærdige. Når bestanden er så lille som den er, tæller hvert eneste individ i kampen for at bevare hedehøgen som dansk ynglefugl.

Hedehog2 Aage Mathiesen

Fotoer: Aage Mathiesen