Midvintertælling af vandfugle

Vær med til at tælle vandfugle

Den ældste af de internationale tællinger er midvintertællingen af vandfugle, som er blevet gennemført i stort set alle europæiske lande siden 1967. Altså en periode på 54 år med tællinger. Vandfugle er en fællesbetegnelse for fugle tilknyttet vand som fx skarv, skallesluger, lappedykker, ænder, gæs, svaner og blishøns.

Det er naturligvis her midt i januar, at midvintertællingen skal gennemføres. Herfra skal der lyde en opfordring til at komme ud til vore søer, kyster og fjorde for at tælle fugle.

De internationale vandfugletællinger omfatter desuden totaltællinger af samtlige gåsearter samt sangsvane og pibesvane i midten af januar. Det vil sige, at de gæs og svaner som findes inde i landet på de dyrkede marker også skal tælles.

Bramgæs på græsmark. Foto: Bjarne Nielsen

Så mangler du inspiration til den kommende weekends fugleture, vil jeg opforder dig til at fokusere på vandfuglene. Husk at taste alt i DOFbasen, så er tallene tilgængelig for de folk som arbejder med vandfugle.

Læs eventuelt mere her:

https://novana.au.dk/fugle/fugle-2012-2017/traekfugle/overvaagningsmetoder/midvintertaellinger/

Jesper Leegard