Månedens fugl - sjagger

Månedens fugl - december

Sjagger: Turdus pilarisSjaggeren har fået sit navn efter sit karakteristiske kald: et“skældende” sjack-sjack” som høres ofte både fra overflyvende men ogsåfouragerende fugle, især hvis observatøren (eller en rovfugl) kommerfor tæt på.Ifølge en ældre udgave af “Danmarks fugleliv” kald(t)es den også for“Kramsfuglen”, da den før i tiden har været et velsmagende supplementtil maden. Ifølge “Den Store Danske” har ordet “Kramsfuglen” sitoprindelse i det middelhøjtyske ord “kranewite” som betyder “enebær”eller egentligt “fugl, der spiser enebær”.

 20221101 083733
Foto: Danmarks fugleliv, 1939Arten er dog nu beskyttet og selvom den også (siden engang i 60'erne)findes som ynglefugl i DK, ses arten hyppigst som trækfugl ogvintergæst, når den (ofte sammen med de lidt mindre vindrosler)ankommer fra deres ynglesteder i det nordlige Skandinavien. Denopdages hurtigt på kaldet, når den fx. fouragerer på markerne eller ifx. rønnetræer eller markhegnene.Denne store drossel er også en de bedst genkendelige og i mine øjnesmukkeste. Udover den lange, sorte hale og de hvide undervingedækfjerkendes fuglen på kombinationen af kastaniebrun ryg og gråt hoved ogovergump. Forfra ses dens okkerbrun bryst, hvid bug og mørke pletter.Et skønt syn!

306338959 500635405316286 1504860263272435260 n
Foto: Leif Keller

Noget af det mest interessante ved netop denne (modsat de fleste andresolitære drosler) koloni-rugende fugl er dens aggressive forsvar afrederne. Når en uerfaren rovfugl nærmere sig kolonien letter allefugle og simpelthen “bomber” fjenden med deres klistrendeekskrementer. Hvis rovfuglen bliver ramt af mange fugles lort kan detbetyde døden, da dens fjer klistrer sammen og gør flugten/fourageringen umuligt.Ligesom de andre drosler har den en god lever og er i stand til atklare alkohol-koncentrationer, som med sikkerhed ville slå et menneskeihjel. Fuglene har simpelthen været nødt til denne tilpassning da demange bær om vinteren igennem spontan gæring ofte indeholder alkohol(uden dog at være beskatttet af staten).Når vi nu nærmer os juletiden så husk lige, at vi mennesker ikke hardroslernes evne til at omsætte alkohol hurtigt!

Skrevet af Gabor Graehn

DOF Sønderjylland
25. november 2022/mliin