Månedens fugl september 2021

Månedens fugl : September 2021

HVEPSEVÅGEN

Tekst, diagram & fotos af Bjarne Nielsen

Hvepsevågen er valgt som månedens fugl, da det netop er i september, at den har sit hovedtræk på vej mod vinterkvarteret i det tropiske Afrika, syd for Sahara.

I diagrammet herunder er som eksempel vist det akkumulerede træk over Sønderskoven i efteråret 2018 af Hvepsevåge, Fjeldvåge og Musvåge. På x-aksen er vist datoerne fra d. 20.08. til d. 31.10., og på y-aksen er vist, hvor stor en procentdel af de tre arter, der er trukket på de forskellige datoer.

D. 21.09.2018 er der f.eks. trukket ca. 90% af de ialt 118 Hvepsevåger, 0% af de 3 Fjeldvåger og ca. 3% af de ialt 9.019 Musvåger.

Som det fremgår af diagrammet, er overlappet mellem Hvepsevågens og Musvågens træk ikke særlig stort, men det kan måske alligevel være på sin plads at påpege nogle af de forskelle i dragt og adfærd, som der er mellem de to arter.

Hoved og hals er længere og mere fremragende ved Hvepsevåge end ved Musvåge.

Halen er længere ved Hvepsevåge end ved Musvåge. Halen har tre mørke bånd ved Hvepsevåge. Ved hunnen er afstanden mellem de tre mørke bånd nogenlunde lige stor, medens afstanden ved hannen er størst mellem de to yderste bånd (som på billedet).Musvågen har et kraftigt, mørkt endebånd på halen.

Undersiden af vingerne er hos Hvepsevåge kraftigt stribet. Der er en kraftig mørk bagkant på vingerne, og ofte ses et gennemskinneligt område i håndenMusvågens vinger er ikke stribede, men har dog ligesom Hvepsevåge en mørk bagkant.

 

En væsentlig forskel på Hvepsevåge og Musvåge er deres måde at flyve på. Musvågen flyver gerne med let hævede vinger, medens Hvepsevågen har hængende vinger, dvs. at spidsen af vingerne er under resten af vingens niveau.

                                                                   

                Hvepsevåge og Musvåge henh. over Sønderskoven d. 17. juli 2020 og over Broager Vestermark d. 6. april. 

                                                                        

 

                                                           Hvepsevåge og Musvåge over Broager Vestermark d. 14. maj 2020.