Månedens fugl november 2021

Månedens fugl november:

Vandstær (Cinclus cinclus)

Hvis du ser en mørk og stære-stor fugl som I form ligner en forvokset gærdesmutte med sin oprejste hale og som prydes af en stor hvid strube-/ brystplet så har du sikkert fundet en vandstær. Tillykke!

Denne karismatiske art holder til i rene åer, hvor den dykker efter smådyr, mest vårfluelarver. Ofte bliver man opmærksom på dens tilstedeværelse på grund af hvide klatter på stenene I vandet. Når man så skanner åen med kikkerten findes den ofte siddende på enten en anden sten eller gren I eller ved vandet. Med ofte kun lidt tålmodighed kan man snart opleve dens fourageringsmetode: I retning mod strømmen dykker den I det klare vand I flere sekunder, hvor den bruger både vinger og fødder til at svømme.

Vandstæren er en meget sjælden ynglefugl i Danmark, de nærmeste ynglesteder ligger i Grejsdalen ved Vejle. I de andre skandinaviske lande og landene mod syd kan den dog også i yngletiden ofte findes ved bække og åer.

Til gengæld er det en af arterne, som nyder godt af Danmarks mere milde klima for at overvintre. Kendte steder er fx Christiansdal og Tørning mølle, Krusåen sydøst for møllesøen og Gram slotsø.

Snyd dig ikke for oplevelsen af denne sjove fætter, som du faktisk relativt nemt kan opleve de rigtige steder fra ca. slut oktober og til i hvert fald slut februar.

Gabor Grahn