Månedens fugl - hedelærke

Månedens fugl marts 2023: hedelærken

Nu kommer foråret.

Allerede da vi var samlet ved Ballum den 5/2 2023 til årsmøde, havde vi glæde af de første sanglærker, der var i området. I skrivende stund (den 24/2 2023) ses og høres sanglærken nu næsten overalt.

Månedens fugl for marts er ikke sanglærken men derimod hedelærken. De første hedelærker kan komme i slutningen af februar - men langt hovedparten ankommer i marts. Enkelte kan dog overvintre.

Hedelærken er fåtallig i det sønderjyske: således var der kun 71 observationer registreret i dofbasen i 2022. I 2022 blev de sønderjyske hedelærker set i perioden 3/3 – 27/10, hvortil kommer en enkelt observation i november og en enkelt i december. Den yngler i plantager med åbne hedearealer på sandede jorder: således kan den f.eks. findes i Frøslev plantage, Hønning plantage, Enderupskov og på Rømø.

hedelaerke manedens fugl
Foto: Jørn V. Sørensen

Som ung fuglekigger (tilbage i 70'erne) nød jeg at gå rundt i plantager, hvor jeg på en stille aften kunne høre hedelærkens smukke melodiske sang. Mange er fascineret af at høre nattergalen om natten. Men sammenlignet med hedelærken så larmer nattergalen. I følgende link kan I også finde en optagelse af dens sang: Danmarks Fugle - Hedelærke (dofbasen.dk)

Hedelærken har således været min yndlingsfugl lige siden.

Ligesom sanglærken kan hedelærken ses i sangflugt, men hedelærken kan også synge fra et højt udkigspunkt. Når man ser den flyve, virker den nærmest haleløs. Om sommeren kan hedelærken også synge om natten højt over landskabet.

Under Atlas III blev arten fundet som sikker ynglefugl i 59 kvadrater, hvilket er næsten det dobbelte af situationen i 70'erne og i 90'erne. Landsbestanden estimeres nu til 650-850 par, hvilket også er en fordobling i forhold til tidligere. Ligesom i Danmark er hedelærken i fremgang i Sverige, og der ses således flere trækkende hedelærker end trækkende sanglærker ved Falsterbo. Et enkelt år trak over 5.000 fugle forbi derovre!!

Så min opfordring er: kom ud og oplev denne skønne lille lærke og tast observationerne ind i dofbasen. Måske kan vi komme over 100 indtastninger i 2023 :-) 

Skrevet af Jørn V. Sørensen

DOF Sønderjylland
26. februar 2023/mliin