Månedens fugl august 2021

Månedens fugl august 2021:

Lille kobbersneppe

August måned er en måned, der skal dedikeres til vadefuglene. Spurvefuglene har travlt med deres unger og synger ikke ret meget, og ænderne er triste at kigge på, da hannerne har iklædt sig eklipsedragten.

Her er kobbersnepperne oplagt at kigge på.

Den store kobbersneppe yngler fåtalligt i Tøndermarsken.

Den lille kobbersneppe yngler langt mod nord og gæster Danmark forår og efterår. Få fugle kan dog ses hele året.

Den lille kobbersneppe bliver desværre somme tider bestemt som stor kobbersneppe. Har man fuglen i flugt skal man blot lægge mærke til om fuglen har kraftigt hvidt vingebånd eller ej.

Fugle med vingebånd er stor kobbersneppe og fugle uden vingebånd er lille kobbersneppe.

Foto: Bjarne Nielsen

Efterårstrækket af voksne fugle af lille kobbersneppe starter i juli og topper omkring månedsskiftet juli/august og de unge fugle kommer i slutningen af måneden.

Lig mange andre vadefugle imponerer den lille kobbersneppe ved, at den kan trække over meget lange strækninger.

Langt hovedparten af de fugle vi ser i Danmark kommer helt fra Sibirien. Efter at have spist sig tykke og fede i børsteorm og andet godt kan de så klare sidste del at trækket til kysten ud for Mauretanien i Vestafrika.

Under trækket finder fuglene de dage, hvor der er medvind, og går op i en højde af 5 km.

Den lille kobbersneppe har verdensrekorden i at flyve 12.000 km nonstop fra Alaska til New Zealand:

 'Jet fighter' godwit bryder verdensrekord for non-stop fugl flyvning | Fugle | Vogteren (theguardian.com)

I Sønderjylland har vi landets største koncentrationer af de små kobbersnepper i Vadehavet. Ved højvande er Saltvandssøen, Ballum og Rømø oplagte steder at kigge efter lille kobbersneppe.  Men enkelte fugle kan også ses i den østlige del af vores landsdel som f.eks. Halk nor, Årø og Als.

Hannen, som er mindst, er umiskendelig i sommerdragt med den teglrøde underside og det lange næb. Hunnen er nok den, der forveksles med stor kobbersneppe. Den er større end hannen og har også længere næb. Undersiden er ikke så kraftigt farvet som hannen. MEN den har ikke hvidt vingebånd.

Gamle fugle i vinterdragt og ungfugle har en grå grundfarve. Også her kendes den fra stor kobbersneppe på at mangle det hvide vingebånd?

Jørn Vinther Sørensen