Kystfugle Slesvig-Holsten

 
Afholdelse af 13. Deutsches See- und Küstenvogelkolloquium på øen Amrum
 
 

Fra d. 26. til 28. november 2021 arrangerer det tyske Arbeitsgemeinschaft Seevogelschutz, i samarbejde med en række tyske fugle- og naturorganisationer, det 13. Deutsches See- und Küstenvogelkolloquium som i år afholdes på øen Amrum i den tyske del af Vadehavet.

Arrangementet måtte i 2020 aflyses som følge af corona-restriktioner, men afholdes nu endelig i november 2021.

Arbeitsgemeinschaft Seevogelschutz (AG) er en sammenslutning af frivillige foreninger og institutioner, som siden 1982 har samarbejdet for beskyttelse og forskning i forbindelse med kystfuglene i de beskyttede områder i den tyske del af Nordsøen og Østersøen.

Foreningerne omfatter:

 • Dem Öömrang Ferian,
 • Dem Verein Jordsand,
 • Der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein und Hamburg (OAGSH),
 • Dem Landesamt für Land-wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
 • Der Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer

Med afholdelsen af arrangementet på Amrum, fortsætter AG det traditionelle forum som siden 1996 har været afholdt hvert andet år - og som tilbyder bl.a. yngre forskere og deltagere i arbejdet en mulighed for at præsentere resultaterne af deres forskning og udveksling af erfaringer fra de beskyttede fugleområder.

Der lægges i dagene på Amrum specielt vægt på temaer og indlæg om følgende emner:

 • Rapporter fra de beskyttede områder 
 • Udviklingen af bestandene af ynglende og rastende fugle ved Nordsøen og Østersøen
 • Påvirkninger og farefaktorer i områderne 
 • Nye overvågningsmetoder (f.eks. brug af droner) 
 • Ringmærkningsprogrammer, herunder undersøgelser af ynglesucces og dødelighed
 • Undersøgelser af opholdstid i området og fuglenes ernæring
 • Foranstaltninger til beskyttelse af arter

Kollokviet afholdes endvidere med støtte fra „AmrumTouristik“ i Norddorf på Amrum.

Links -

1. AG Seevogelschutz

https://seevogelschutz.jimdofree.com/wer-wir-sind/

2. Link til kollokviets praktiske information

https://seevogelschutz.jimdofree.com/

3. Link til kollokviets program

https://seevogelschutz.jimdofree.com/13-dskk-2021/