Kombiner en tur til Rømø med en gavnlig indsats for fuglelivet

Her er en mulighed for at kombinere en tur til Rømø med en gavnlig indsats for fuglelivet. Skulle nogen have lyst og interesse, så kan man henvende til John Frikke.

"Kære Rømø-kystfuglefolk og potentielle Rømø-kystfuglefolk,

Som nogle af jer vil vide, så fik vi i forrige uge igen sat en fin og stor, rævesikker udhegning til præstekraverne og ternerne inde i den store perimeter-hegning på Lakolk Strand. Det skete i et godt samarbejde med gode folk fra Naturstyrelsen Vadehavet, og kun ved fælles hjælp lykkedes det igen. Tak for det!

I torsdags var Jørn Bøgen og jeg ud at se til hegnet, og vi gjorde det ’helt færdigt’ ved at sætte de sidste isolerende nedløbsrør om hjørnepæle, opstramme såvel nethegn som de glatte polytråde, ’nedpløkke’ svævende dele af nethegnet og færdigmontere strømforsyningen. Udhegningen er således helt ’fit for fight’, og vi kunne konstatere, at de første store præstekraver rugede, at adskillige par af hvidbrystede spillede godt op og at grupper af dværgterner tjekkede hegnet ud flere gange…

Det tegner således også godt på Lakolk Strand (lige som på Fanø og i Blåvand!), og vi går nu ind i den spændende periode, hvor det skal vise sig, hvor mange ynglepar vi får ind i udhegningen. Men vi går også ind i den fase, hvor det er meget vigtigt at vi får tjekket hegnet regelmæssigt, så det ikke står hen med skader, manglende strøm eller angreb fra ræve, som vil grave sig ind til ynglefuglene… Derfor vil jeg meget gerne have en tilbagemelding fra de af jer, der har tid og/eller lyst til at deltage i overvågningen/tilsynet de næste to måneder.

Nævnes skal det også, at vi i år får god hjælp af flere studerende, som vi sammen med Aarhus Universitet i en længere periode installerer i et sommerhus på den sydlige del af øen. Desuden kommer Ulf Berthelsen heldigvis også for i en periode at gennemføre sine studier af de skønne dværgterner.

Lad høre fra jer… og på forhånd tak."

Bedste hilsener

John Frikke
Naturkonsulent – Nature Manager
Nationalpark Vadehavet – The Wadden Sea National Park
Havnebyvej 30
6792 Rømø – Denmark

Kontor/Office: +45 72 54 36 61
Mobil: +45 22 86 05 19
e-mail: jofri@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkvadehavet.dk
EAN nr. 5798000860674 CVR nr. 34372098

DOF Sønderjylland/pdb
14.05.2022