Knopsvaner fra Holland

Knopsvaner fra Holland på vinterferie i Danmark

To halsmærkede knopsvaner er blevet aflæst i Sønderjylland i vinterens løb. Begge svaner var ringmærket i Holland. To er selvsagt ikke meget at konkludere noget på, men alligevel spøjst at hollandske knopsvaner kan finde på at tage til Danmark om vinteren.

Den ene knopsvane – en hun - blev ringmærket 10. august 2018 ved Groningen i Holland. Den bliver aflæst i Holland talrige gange, inden den pludselig den 3. december 2020 bliver af læst i Stevning Dam. Her fouragerer den sammen med omkring 120 andre knopsvaner på vandplanter i søen. Den 2. februar 2021 er den aflæst i Holland igen.

Udklip: Jesper Tofft

Den anden knopsvane – en han - blev ringmærket 22. september 2018 ved Veendam i Holland. Denne svane bliver også aflæst i Holland talrige gange, inden den pludselig observeres i Rickelbüller Kog i Slesvig-Holsten den 25. maj 2020. Den bliver ikke set igen før den 4. marts, hvor den bliver aflæst øst for Rejsby. Her ses den fouragerende i en rapsmark, sammen med 18 andre knopsvaner og 15 sangsvaner.

Udklip: Jesper Leegaard

For en knopsvane er der nok ikke mange ben i, at flyve en tur til Danmark og så tilbage til Holland igen. I deres søgen efter føde uden for yngelsæsonen, er de åbenbart villig til at tilbagelægge store afstande. Om de trækker i smågrupper eller i større flokke ved jeg ikke. Personlig har jeg aldrig set en flyvende flok knopsvaner større end en familieflok.

De to knopsvaner er blevet set fouragerende, på vidt forskellige lokaliteter. Stevning Dam er i god miljøtilstand med klart vand og mange vandplanter. Det må være det naturlige fourageringsområde for knopsvaner. Knopsvanen ved Rejsby gik på en rapsmark og spiste af de grønne kulturplanter. Det viser hvor opportunistiske de er i deres valg af fourageringsmetode.

Jesper Leegaard