Julehilsen fra formanden

Kære medlemmer i DOF-Sønderjylland

I ønskes hermed en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

År 2020 har jo været et ganske anderledes år – ganske anderledes end vi havde tænkt for et år siden.

Også for vores forening og lokalafdeling har corona-situationen haft betydning for året der gik – om end det jo kun er næsten ubetydeligt i forhold til, hvad der ellers er sket i samfundet.

Men som mange har bemærket, har vi måttet aflyse mange aktiviteter – især vore fugleture har vi i perioder i foråret, og igen i efteråret måttet stille i bero, for ikke at være med til at sprede smitten. Også en del arrangementer og foredrag har vi aflyst/udsat på grund af situationen.

Men der har også været lyspunkter i løbet af året. Foreningens store bogudgivelse ”Fugleatlas” er udkommet – en tung sag på over 5 kilo fuld af interessante informationer. Og så kan man se på DOF-basen, at rigtig mange har været i felten på egen hånd og har set mange fugle i vores landsdel. Blandt andet har en del her sidst på året været på skovtur nær Gråsten Slot, for at se efter Mellemflagspætten.

Det er også lykkedes bestyrelsen at holde bestyrelsesmøder og udvalgsmøder i perioden – bl.a. udendørsmøder i Bommerlund Plantage og i fugletårnet i Søgård Mose – og vi har holdt udendørsmøde med Naturstyrelsen i Agernhuset i Gråsten-Skovene. En lidt kold omgang i let østenvind og kun +3 grader og tiltagende tusmørke.

Og nu er tiden så inde til at se fremad, hvor foråret om nogle måneder sammen med vaccinen forhåbentlig bringer mildere vinde. Om ikke andet kan vi glæde til at se fuglene derude i skovene, ved kysten og i marsk og Vadehav – og så har vi planlagt den kommende generalforsamling den 7. februar, men tiden må vise, om vi kan afholde den som planlagt.

De bedste julehilsner

Gert Fahlberg, formand DOF-Sønderjylland