Ingen ynglende biædere i 2021

Ingen ynglende biædere i 2021

 

For første gang siden 2011 er der i år ikke fundet ynglende biædere i Sønderjylland. De har ellers ynglet fast i vores landsdel siden 2011. Dette år blev den fundet ynglende to steder, fra 2012 og frem dog kun det ene sted, hvis placering ikke offentliggøres for at sikre fuglene fred for nysgerrige og fotografer. Der er dog flere gange i løbet af sommeren 2021 set 1-2 biædere i området, men der er ikke tegn på at de har ynglet.

Det kan synes underligt efter 10 år med fast yngleforekomst, i 2020 endda med hele 6 par. Vi kan kun gisne om mulige årsager, men en mulig grund kunne være, at der i biædernes træktid i begyndelsen af maj 2021 var en periode med meget kold blæst og regn fra nord, som kan have bremset de varmeelskende fugle i deres træk mod nord så længe, at de har opgivet at trække nordpå, og fundet et andet ynglested sydligere, måske i Tyskland.

 Biæder - Foto Bjarne Nielsen

Jeg har sammen med en tysk forsker skrevet en videnskabelig artikel om biæderen som ynglefugl i Danmark, og når den udkommer indenfor de næste måneder, vil vi bringe et link til den her på siden.

Jesper Tofft