Hvid stork i Sønderjylland status

Hvid stork i Sønderjylland 2021 – status pr. 20. maj

Af Jesper Leegaard og Poul Junk. Foto Poul Junk (Boks-foto Harry Antonisen)

Sidste år havde vi tre par ynglende storke i Sønderjylland mod et par siden 2012. To par ynglede i den samme rede i Smedager og et par ynglede i Broderup. Med tanke på den kraftige vækst i storkebestanden i Vesteuropa, som sker i disse år, har vi alle ventet spændt på, om fremgangen vil fortsætte i 2021.

P. g. a. fremgangen satte ”storkene.dk” 12 nye pælereder op i 2021 på en linje fra Højer i vest til Broderup i øst.

Definitionen på et storkepar er, at de skal være stabile ved en rede i minimum fire uger.

Smedager: Den 7. marts er hannen – Clyde - fra sidste år tilbage på reden. Det er ud fra storkens adfærd, at det er vurderet at det er Clyde, da den ikke er ringmærket. I de første dage af april er Clyde flere gange i Uge, og laver ravage i det par som netop er kommet der. Den 4. april tager hunnen med Clyde til Smedager og det er de to som danner par nu. Hunnen er ringmærket i Neidersachsen i 2018 og ynglede allerede i 2020 på en rede, hvor der kom en unge på vingerne. I den seneste uge er fire af fem æg klækket, men desværre er to af ungerne døde. Vi håber det lykkes at få to unger på vingerne her.

Broderup: Den 1. april ankommer en stork til reden i Broderup. Fuglen er ringmærket og det er hannen fra sidste år. Den vælger dog efter nogle dage at forlade området, og slår sig ned i en rede ved byen, Risum Lindholm i Sydslesvig. Den 27 april er et par på reden. Parret veksler lidt mellem reden ved naturmælk i Broderup og pælereden, som bev sat op sidste år. De vælger til sidst den rede, som blev sat op sidste år. De ruger nu på et kuld æg, og det skal blive spændende at følge. (Opdatering pr. 12. juni – der er nu unger i reden).

Foto af storkeparret i Broderup.

Rens: Den 26. april ankommer et storkepar til reden i Rens. Reden er sat op i januar 2021. Den 28. april flytter de til nyopsat storkerede i Store Jyndevad, og det ser længe ud til, at det er her de vil yngle. Men den 12. maj er de pludselig tilbage ved reden i Rens og efter få dage ruges der. Parret her er interessant. Hunnen er Annika, som i flere år ynglede i Smedager. Hun blev sidste år smidt ud af reden i Smedager, da magen Tommy pludselig forsvandt, og de legendariske Bonnie og Clyde overtog reden og fik en unge på vingerne. Hannen – som blev døbt Alfred af datteren i huset i Store Jyndevad - er en ringmærket svensk stork. Han er ringmærket SVS2294 i Skåne i 2017 og er altså 4 år gammel og fuld kønsmoden.

Foto af storkeparret i Rens.

Ud over de tre par som er i gang med æg og unger nu er der to par, som måske lige akkurat når at yngle i år. Hvis ikke de når at komme i gang, er der håb om at de bliver så glade for området, at de bliver og kommer tilbage næste år:

Holbøl: Den 12. maj kommer et par sammen til reden i Holbøl. Reden er sat op af Holbøl Storkelaug for seks år siden. Der står endnu en rede i Holbøl, og parret flyver lidt frem og tilbage mellem de to reder. Der er ca. 600 m mellem de to reder. Det ser nu ud til, at de har besluttet sig for den ene rede og de har travlt med at flyve med redemateriale til reden og at parre sig. Normalt vil man sige at skæringsdatoen for ynglesucces er, at de skal begynde rugning den 15. maj, men lad nu se hvad der sker. Mange ting er forsinket i år grundet det kolde vejr. Hunstorken er ringmærket M049 i Skåne i 2019. Den blev set flere gange ved Madrid i Spanien 261219-210220. Herefter i Holland den 050820-080820.

Branderup: Her kom også den 12. maj et storkepar til reden. Reden er sat op af ejeren på en ejendom. De har lige som parret i Holbøl, haft travlt med redebygning og parring, så det bliver også her spændende at se hvad der sker.

Ud over de sikre og sandsynlige ynglepar er der rigtig mange unge ikke-ynglende storke i Sønderjylland. Jeg har her indsat tre kort som viser fordelinger af storke tastet i dofbasen i perioden 1. marts til 20. maj i 2010, 2015 og her i 2021:

       

Foråret 2021 har været præget af usædvanligt koldt vejr i marts, april og maj. Storken er en varmeelskende fugl, så det kolde vejr kan sagtens have været en medvirkende faktor til, at mange af storkene er kommet meget sent. De to nye par ved Holbøl og Branderup er eksempler på dette.