Hvid stork i Sønderjylland 2022

Hvid stork i Sønderjylland 2022

Nu hvor alle storkene er ude af landet, er det tid til at gøre status over årets gang for hvid stork i Sønderjylland. For få år siden ville det kunne skrives på ganske få linjer, men heldigvis er der nu grøde i bestanden, så det giver mening at lave en status.

Storke i Rens Lone Gabelgaard 
Storkeidyl i Rens – Foto Lone Gabelgaard

Smedager: Den 3. marts var hannen tilbage på reden og tre uger senere kom hunnen. De gik ret hurtig i gang med ynglesæsonen og havde rekordtidligt unger i reden allerede den 6. maj. Alle fem æg klækkede, men tre af ungerne døde ret hurtigt – sandsynligvis af sult. De to unger blev begge flyvefærdige og den ene fik en GPS sender på. Denne er nu i Marokko og færdes i et rigmandskvarter, hvor man kan se talrige swimmingpools via Google maps.

Broderup: Allerede fra den 12. februar blev der set stork on/off på reden. Fra den 5. april var der et par på reden, men den 19. april kom sidste års ynglepar retur og fordrev dem. Dette par gik straks i gang med æglægning, men den 9. maj blev reden overtaget af et par nilgæs. Det er set fra Tyskland og Holland at nilgæs kan fortrænge storke fra reden, for selv at yngle der. Allerede samme dag skød en lokal den ene nilgås, og den anden nilgås forsvandt. Storkeparret lagde desværre ikke om, men blev i området frem til primo august.

Begge unger fra sidste år er GPS mærket og den 6. august var den ene på kort visit på dens barndomsrede. Lige nu er den ene unge i Spanien, hvor den også var sidste vinter. Den anden unge er ret overraskende fløjet ned over Tyrkiet og Israel og er pt. i grænseområdet mellem Chad og Sudan. Det er overraskende fordi den sidste år var i Spanien hele vinteren.

Unge fra Jejsing Animaltracker
Unge fra Jejsing i Spanien – Foto: Storkene.dk

Findus Chad
Unge fra Broderup i Chad – Foto: Storkene.dk

Rens: Den 27. marts var et par på reden. Den ene var ringmærket og ringen viste at den – men sikkert begge fugle – havde holdt til i Bjerndrup i 2021. Den 14. april kom sidste års ynglepar retur. Der blev kæmpet drabeligt ved reden – begge hanner var røde af blod… Det hele endte med at begge par forlod reden, men det par som var kommet først, fandt en ny rede i Rens. Det slagne par flyttede til Jejsing. I den nye rede i Rens blev der lagt æg og to unger blev flyvefærdige. Den ene unge fik en GPS sender på og den kunne følges helt til Marokko. Her landede den på køreledninger over en jernbane og omkom, da den fik strøm igennem sig. En lokal storke-entusiast fandt den døde stork og fik reddet GPS-senderen, så den kan genbruges. Senderen har en værdi på omkring 10.000 kroner – så tak for det.

 Jejsing Kim Thorsted 
Fire unger i reden i Jejsing - Foto: Kim Thorsted                              

Unge fra Jejsing Abidi Mustapha
Ungen fra Jejsing er i den flok i Marokko – Foto: Abidi Mustpha

Jejsing: Den 15. april blev det fordrevne Rens-par set på nylig opsat rede. Parret etablerede sig hurtigt og påbegyndte rugning. På et tidspunkt var der fire unger i reden, men kun tre blev flyvefærdige. To af ungerne fik en GPS sender påsat, og den ene er pt i Spanien og den anden i Marokko.

Redebygning Jejsing Lone Gabelgaard
Redebygning i Jejsing – Foto: Lone Gabelgaard

Lægan: Den 3. juli var der pludselig et storkepar på den ny-opsatte rede her. Parret kunne ud fra ringene, bestemmes til at være et tysk par, som året yngleforløb var kikset. Parret kunne kendes på deres ringe, men også på deres adfærd. De havde en forkærlighed for kattemad på dåse. Når man slår med en ske på dåsen med kattemad var de klar til en snack. Parret var på reden frem til den 5. august. Man kan diskutere hvorvidt det er et ynglepar, men når et storkepar har været fast på en rede i over 4 uger – så bliver de registreret som et territoriepar. Spændende om de kommer igen næste år. Det er meget erfarne fugle, som ved hvordan man gør. Modsat flere af de andre par i Sønderjylland, som yngler for første gang, når de slår sig ned her.

Ribestorkene Hans Skov
Storkeparret som var i Ribeområdet i flere måneder i år – Foto: Hans Skov

Årets resultat er altså fem ynglepar, hvoraf de fire lagde æg og tre par fik i alt 7 unger på vingerne. Det kan ofte være små ting som afgør, hvordan årets ynglesucces går. I Broderup var der fx et ynglepar som blev jaget væk af et andet par. Dette par fløj lige over grænsen og etablerede sig altså i Tyskland – ærgerlig at de ikke valgte en anden sønderjysk rede. Der blev observeret mange omstrejfende enlige storke og også par i løbet af ynglesæsonen. De fleste blev set i det område langs Sønderåen, hvor de etablerede par opholder sig – storke trækker storke til sig.

Alle yngleparrene bliver tilbudt foder – fisk og daggamle kyllinger – som supplement. Foderet bliver taget i varierende grad – Jejsingparret var det par som i år benyttede sig mest af det udlagte foder.

Storkene.dk har en målsætning som hedder ”2030 – 30 par storke og stop med tilskudsfoder”.

Skrevet af Jesper Leegaard
Storkene.dk

DOF Sønderjylland
2. oktober 2022/mliin