Huldue yngler i stalde og lader.

Huldue indtager stalde og lader

Huldue yngler primært i huller i træer. Det kan være naturlige huller forårsaget af råd, men de er også meget flittige bruger af forladte huller udhugget af sortspætte. Desuden er huldue kendt for at yngle i kaninhuller på Fanø og i bunkers langs vestkysten. Følgende beskriver fund af ynglende huldue, på lokalitetstype, som jeg ikke tidligere har hørt om.

                                                                

                                                                  Huldue - Lindet skov

I de seneste par år, har jeg ofte fundet huldue i det åbne land midt i yngletiden. Flere gange har jeg hørt kurrende huldue fra gårde og læhegn, som kunne give anledning til at tro, at de yngler disse steder. Min første antagelse har været, at de må finde gamle træer med huller eller uglekasser i store, gamle gårdhaver. Observationer gjort her i 2021 har dog overraskende vist, at de kan finde på at yngle inde i driftsbygningerne.

I 2020 observerede jeg fire hulduer, som sad på taget af en løsdriftsstald med køer. Det var øst for Gredstedbro. De sad sammen med forvildede tamduer. Jeg studsede noget over det, men havde netop set et eksempel på, at huldue kan yngle i tårnfalk-kasse. Så min tanke var, at de måtte yngle et lignende sted. I 2021 fandt jeg to voksne hulduer og to nyligt udfløjne unger. De sad på taget af en løsdriftsstald vest for Lintrup. Jeg havde god tid, så jeg kørte ind på gården, og fik af gårdejeren lov til at observere omkring bygningen. Kort tid efter jeg havde placeret mig, kunne jeg høre kurrende huldue inde fra løsdriftstalden.

                                Hulduer i løsdriftsstald – Villebøl, Lintrup

Jeg fik taget nogle fotos af duerne inde i stalden. De fløj ind i det huldrum, som er i udhænget mod gavlen – samme sted, som forvildede tamduer foretrækker at yngle. Hulduerne var meget vagtsomme og tydeligvis mere urolige end tamduerne og tyrkerduerne – som ynglede i samme stald! På en anden gård syd for Lintrup så jeg i år to hulduer stå på taget af et maskinhus. Kort efter lettede de og fløj ind i maskinhuset gennem den åbne port. Dette var med stor sandsynlighed også ynglende hulduer.

Huldue på taget af maskinhus – Kastbjerg, Lintrup.

Jeg kan kun opfordre til, at man er opmærksom på, at ikke alle duer som står på tagene af gårdene i Syd- og Sønderjylland er forvildede tamduer.

Huldue kan også yngle i endog meget små trægrupper i det åbne land. Fotoet herunder viser en lille trægruppe med poppel og pil. Et hulduepar yngler i et naturligt hul i piletræet.

Tekst og foto: Jesper Leegaard