Hedehøg - rapport for 2022

Der er blevet udarbejdet en flot og spændende rapport for de ynglende og mulige ynglende hedehøge 2022. 

Den kan læses her