Hedehøg årsrapport 2020

Så er arsrapporten fra Projekthede 2020 publiceret - læs den her:

https://pub.dof.dk/rapporter/141/download/hedehoeg-i-danmark-hedehoeg-i-danmark-2020-dofs-arbejdsrapport-fra-projekt-hedehoeg

Foto: Aage Mathiesen 

 

God læselyst.

Jesper Leegaard