Havørn ynglesæson 2022

Sønderjyske havørnepar i 2022

 

Efter lidt tilbagegang i 2021, har vi i 2022 haft en mindre fremgang med en ny succesfuld rede ved Hindemade og et samlet antal udfløjne unger på 13 mod 9 i 2021.

Rømø og Tingdal var uden besat revir medens det af forskellige/ukendte årsager kiksede i Sdr. Hostrup, Genner og Gallehus.

Nedenstående skema viser årets resultat:

Skema havrne 2022

 

 

Preben Jensen