havørn ynglesæson 2021

Havørne ynglesæson 2021 i Sønderjylland

Sæsonen 2021 blev ikke helt så god som sidste år. Det skyldtes især, at parrene i den vestlige del ikke rigtig fik noget ud af det. Brøns Skov fik dog 1 unge på vingerne, mens ungerne forsvandt i Gallehus (Stor Hornugle er nævnt som en mulighed) og hvad der er sket i Kogsbøl ved vi ikke, men omkring det tidspunkt, hvor æggene skulle klække blev der observeret op til 21 (unge) ørne omkring reden, idet de brugte skoven som soveplads. Dette har nok bevirket, at yngleparret har opgivet – eller alternativt at evt. unger er blevet ædt.

Så gik det heldigvis godt ved Bankel Sø, Haderslev Fjord, Genner/Slivsø, Hovslund og Mjang Dam så vi nåede op på 9 nye Sønderjyske ørne.

Reden ved Hejls Nor blev forladt og det samme skete senere ved Hostrup Sø. Rederne i Tingdal Plantage og på Rømø blev ikke besat. Reden i Brandsbøl Skov eksisterer ikke længere.

Havørne i Sønderjylland 2021

                

 

Indsendte fotos til ringmærkningscentralen har også giver oplysninger om, at den ene ørn ved Haderslev Fjord er 23 år gammel og ringmærket den 29.05.1998 ved Rieseby, Schlei, Schleswig-Holstein, og samme sted er den 02.06.2006 ringmærket den ene af ørnene i parret ved Genner/Slivsø, så den er altså ”kun” 15 år gammel.

Dette er et billede af hanørnen i Hovslund, som er blevet ringmærket i Tyskland, men vi ved ikke hvor og hvornår. Hunnen blev ringmærket den 27.05.2009 ved ”Ørne-tv-reden” på Lolland. Hun er altså 12 år gammel. Vi har tidligere konstateret, at hannen ved Mjang Dam blev ringmærket i 2005 i nærheden af Neustadt lidt syd for Femern og altså er 16 år gammel, så mange af de succesfulde yngleørne er erfarne fugle.

                          

Mange hilsner

Preben Jensen

Lokalkoordinator for Havørnene i Sønderjylland