Hættemåger som ynglefugl på tag af industribygning

Hold øje med byens måger. 
 
Det er efterhånden almindeligt kendt at både stormmåge og sølvmåge ofte findes ynglende på hustage i byerne. De vælger gerne de store flade tage som der er rigelig af i byernes industriområder. Fænomenet er beskrevet i Danmark fra omkring 1990. Dengang var det havnebyerne som fik ynglende sølvmåger, og i mindre grad stormmåger. 
Her i Sønderjylland kan både stormmåger og sølvmåger nu også findes ynglende i mindre byer langt væk fra kysten. Eller så langt væk man nu kan komme i vores landsdel. De findes fx ynglende i Rødekro, Toftlund, Skrydstrup, Padborg og Hjortkær. 
httemge
Midt i april blev jeg opmærksom på en gruppe hættemåger, som viste interesse for et fladt tag på en industribygning i Vamdrup. Ved et besøg omkring den 25. april sås hættemågerne flyve med rede-materiale op på taget. Efter en forespørgsel hos ejeren af bygningen, fik jeg den 9. maj tilladelse til at inspicere taget. Her fandt jeg en lille hættemåge-koloni på 10-12 par. Hættemåge er ikke tidligere registreret som tagynglende i Danmark! 
 
Derfor vil jeg opfordre til at holde et vågent øje med byens måger. Det behøver altså ikke udelukkende at være stormmåger og sølvmåger, men også hættemåger og endda sildemåger, som yngler på hustage. Når der kan findes hættemåger på tage 500 m nord for Kongeåen, er det bestemt værd at lede her i Sønderjylland. I Hamborg er der fundet ynglende sorthovedet måge på byens tage.
Alt tastes naturligvis i dofbasen for nu- og eftertiden. 
God jagt. 

Jesper Leegaard