Foredrag om NOVANA-tællinger

NOVANA-tællinger – hvad er det? Og hvad bruges de til?


Foredrag om NOVANA-tællinger:

Onsdag den 23. november 2022 – kl. 19.00

Fællesarrangement mellem OAS og DOF-Sønderjylland i OAS’ foreningslokale på Sønderborg gamle kaserne:
Gerlachsgade 2, 6400 Sønderborg – lokale 3.45 (3. sal lige over for elevatoren) 

Bramgaes

Vi har fået Preben Clausen fra Århus Universitet til at komme til Sønderborg for at fortælle om projektet. Det henvender sig til nuværende tællere og andre, som også kunne tænke sig at være med eller er nysgerrige.

Preben Clausen har sendt os følgende oplæg om foredraget:

Resultater fra NOVANA-tællingerne af rastende vandfugle - hvorfor, hvornår, hvordan?

Seniorforsker Preben Clausen, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet.

Vandfuglebestandene i Danmark er blevet overvåget siden 1965 - og denne overvågning fortsætter i dag under det statslige NOVANA-program. I dette program tæller næsten 150 frivillige og et dusin professionelle fugle 4-5 gange om året. I foredraget hér præsenteres det hvordan vi organiserer tællingerne i praksis - og hvorfor vi gerne vil have flere med til fx den næste landsdækkende tælling i januar 2023. Der vises udvalgte resultater fra den nu 57-årige tidsserie, og forklaringer på, hvorfor nogle arter går frem og andre tilbage. Det bliver forklaret hvordan tællingerne, særligt de store landsdækkende om vinteren, indgår i opgørelser af bestandsstørrelser og -udviklinger i hele det kolossale område, der er omfattet af Vandfugleaftalen (AEWA). Det vises også hvordan disse bruges i relation til overvågning og opdatering af udpegningsgrundlagene for fuglebeskyttelsesområderne i Danmark.

DOF-Sønderjylland
19. oktober 2022/mliin