Engfugleprojektet - status 2022

Rdben rundt 1280

Første sæson med engfugleprojektet på den sønderjyske østkyst

 

Engfugleprojektet frigiver statusrapport for optællingerne i 2022.

Der har både i Panurus og på DOF-Sønderjyllands hjemmeside været omtale af det store fælles-foreningsprojekt vedrørende ynglefugle på de østsønderjyske strandenge og andre væsentlige kystfuglelokaliteter som enkelte småøer.
Idéen til projektet opstod ud fra det indtryk, som vi har fået gennem de senere år, at især vores vadefugle er gået en del tilbage eller endog helt forsvundet fra mange af de østsønderjyske strandenge. Ligesom ved Vadehavet, hvor man dog via de professionelle årlige optællinger i regi af det internationale vadehavssamarbejde med Tyskland og Holland, har en god viden om, hvordan det står til.
Tanken var således, at vi skulle prøve på at få en status for engfuglesituationen på de østsønderjyske strandenge for dels at se hvordan det mere konkret står til, og om man kan gøre noget for at forbedre en forventet kritisk situation.

Læs rapporten i sin fulde længde her

DOF Sønderjylland
29. oktober 2022/pdb