Engfugleprojektet - revidering af lokaliteter på Als

Engfugleprojektet - revidering af lokaliteter på Als.

Arbejdsgruppen under engfugleprojektet har i dag foretaget en ændring som berører nogle af de tidligere fastlagte lokaliteter på Als.

Følgende lokaliteter berøres:

  • A15 Lyngen strandenge (geografisk præcisering m.r.t. DOF-basen)
  • A16 Hardeshøj (geografisk præcisering med relation til DOF-basen)
  • A17 Sandvig (geografisk præcisering med relation til DOF-basen)
  • A18 Stevning Nor (geografisk præcisering med relation til DOF-basen)
  • A19 Katholm (geografisk præcisering med relation til DOF-basen)
  • A20 Tilføjelse af Sebbelev Nor nord som en ny selvstændig lokalitet
  • A21 Tilføjelse af Sebbelev Nor syd som en ny selvstændig lokalitet

Du kan læse mere om de indførte ændringer på projektets hjemmeside hvor den reviderede dokumentation kan downloades fra menuen til højre.

Peter Damgaard Brusendorff
Projektkoordinator