Engfugleprojektet - opstart 2023

Rdben rundt 1280

Engfugleprojektet varmer op til den nye sæson 2023

 
Engfugleprojektet - det fælles projektsamarbejde mellem DOF Sønderjylland og OAS om ynglende engfugle på den sønderjyske østkyst - varmer op til den nye sæson 2023. Feltarbejdet starter i april 2023, men allerede nu arbejdes der i projektgruppen på, at give projektet så god en start som muligt.

engfugleprojektets hjemmeside har vi senest uploaded en nyopdateret projektbeskrivelse fra 12. januar 2023. Dokumentet indeholder en detaljeret beskrivelse af projektet, samt tidsplanen for projektets afvikling i 2023. På hjemmesiden finder du også projektets officielle flyer af samme dato, som giver dig et hurtigt overblik over projektets omfang. Begge publikationer indeholder oplysninger om nye lokaliteter som skal optælles i 2023, opdaterede kontaktoplysninger i projektledelsen - og opdaterede områdekort i nye farver og med nyt udseende. Er du observatør i engfugleprojektet i 2023 kan du således allerede nu forberede dig til den kommende sæson og på forhånd danne dig et godt indtryk af projektetarbejdets omfang.

Introduktionsmøde 2023
Bemærk at der i 2023 afholdes et samlet introdutionsmøde for alle tre områder (Haderslev, Als og Broagerland). Mødet holdes i år i Rødekro. Der udsendes i februar 2023 en mødeindkaldelse med et detaljeret program, via DOF Sønderjyllands hjemmeside - og direkte til de tilmeldte observatører. 

Kommende aktiviteter i projektet:

  • 05.02.23 - Årsmøde i DOF Sønderjylland, med kort gennemgang af engfugleprojektet 2022/2023
  • 15.02.23 - Udsendelse af invitation og projektdokumentation direkte til tilmeldte observatører
  • 06.03.23 - Introduktionsmøde i Rødekro i marts 2023 med erfaringsudveksling og en detaljeret gennemgang af arbejdet i 2023

 Projektgruppen ser fremt til et godt og frugtbart projektsamarbejde i 2023.

På projektgruppens vegne...

Peter Damgaard Brusendorff
Projektkoordinator
14. januar 2023