Engfugleprojektet - introduktionsmøder i Haderslev og Sønderborg

Rodben

Introduktionsmøderne for engfugleprojektet starter i marts

Engfugleprojektet, som løber af stablen i tre geografiske områder hhv. Haderslev, Als og på Broagerland går endeligt i gang i felten når ynglesæsonen starter i 2022.
Alle de udpegede lokaliteter er nu tildelt til lokale observatører og projektet indkalder derfor for øjeblikket observatørerne til introduktionsmøder i uge 10 i Haderslev og i Sønderborg. Formålet med møderne er at sikre, at vi alle er klædt bedst på til det forestående feltarbejde, til håndtering af data og til det generelle samarbejde i observatørgruppen.

Møderne afholdes for observatørerne på følgende datoer:

  • Haderslev, mandag d. 7. marts 2022 på Kulturhuset Bispen, kl. 19:00
  • Sønderborg, onsdag d. 9. marts 2022 på Sønderborghus, kl. 19:00

Vel mødt...

Skaermbillede_2022-02-20_kl._10.14.12.png