Engfugleprojektet går ind i en ny fase

Rdben rundt 1280

Engfugleprojektet går ind i sin næste fase

Med raske skridt nærmer tidspunktet sig, hvor engfugleprojektet går ind i sin næste fase. Det er nok den fase, som de fleste har set frem til - hvor feltarbejdet starter.
Forud for opstarten på feltarbejdet har der ligget et stort arbejde med tilrettelæggelse af projektet, tilmeldinger fra observatørerne, genenmgang af arter, tilpasninger af lokaliteter og introduktionsmøderne, som blev afholdt tilbage i uge 10. Det har været en meget stor glæde for projektgruppen at se den store interesse og medvirken, som vi har oplevet fra observatørerne i forbindelse med det indledende arbejde.

Mange observatører har nok allerede været på en eller flere af lokaliteterne og set hvordan det står til derude - om der eventuelt allerede i marts/april har været tegn på territoriehævdelse - eller måske endda fugle som samler redemateriale, eller på anden måde indikerer en opstart på yngleperioden.
Officielt starter feltarbejdet d. 20. april 2022, hvor det første besøg på lokaliteten anbefales at skulle foregå. Det bliver meget spændende at følge bearbejdningen af de indsamlede data og se de observationer, som dukker op i DOF-Basen i løbet af de næste 13 uger.

Besøg også gerne engfugleprojektets hjemmeside

Vi ønsker alle en vellykket opstart på feltarbejdet.

Mange hilsener - og god vind i sejlene på lokaliteterne.


På vegne af projektledelsen i DOF Sønderjylland og OAS

Den 15. april 2022


Peter Damgaard Brusendorff

Projektkoordinator

peter brusendorff signatur DOF