Engfugleprojekt - alle lokaliteter tildelt

Engfugleprojektet - alle lokaliteter er nu tildelt

I nyhedsbrevet for november 2021 kunne du læse om engfugleprojektet som løber af stablen i tre områder i Sønderjylland når ynglesæsonen starter i 2022. Projektet udføres i et samarbejde mellem DOF Sønderjylland og OAS og omhandler optælling af ynglende engfugle på i alt 34 lokaliteter i Sønderjylland i ynglesæsonen i 2022 og 2023. Formålet er at få klarhed over bestandenes størrelser, fremgang eller tilbagegang - og at give et overblik over eventuelle behov for at forbedre situationen for ynglefuglene.

Der har været meget stor interesse for tildelinger af lokaliteterne, hvor der nu i februar er tildelt 34 ud af i alt 34 lokaliteter til de tilmeldte observatører.

Henvendelse vedrørende projektet, kontakt venligst projektkoordinator:

Skaermbillede_2022-02-20_kl._10.14.12.png