Eksplosion i observationer af mellemflagspætte

Eksplosion i observationer af mellemflagspætte

I 2011 blev det første fund af mellemflagspætte gjort i Danmark, efter 50 års fravær. Den blev fotograferet i en have i Gråsten. De efterfølgende år blev der gjort flere fund, men et ynglefund har ladet vente på sig. Her 12 år senere er der endnu ikke fundet sikker ynglende mellemflagspætte i Danmark. For mig har det været overraskende, at der skulle gå så lang tid. Jeg var overbevist om, at arten ville blive ynglefugl i Danmark under ATLAS III – men sådan kom det ikke til at gå.

Mellemflagspaette Jan Svejgaard Jensen
Gemmer sig godt i Kollund skov (Fotograf: Jan Svejgaard Jensen)

Det ser ud til at 2023 kan blive et gennembrud for mellemflagspættens genindvandringsbølge. Aktive ornitologer har gjort en indsat, for at finde mellemflagspætte her i det spæde forår. Den er nu fundet på hele seks lokaliteter i Sønderjylland, hvoraf der flere steder er set mere end en fugl. Jeg vil her kort ridse op hvordan status er her primo marts:

Gråsten-skovene: Den lokalitet i Danmark, hvor der er set mellemflagspætte oftest. Glimrende ynglelokalitet hvor en blanding af gamle egetræer og store ellesumpe nærmest er ideelt. Her er der kun set et individ med sikkerhed i år. Som sædvanlig er der set mellemflagspætte flere gange her i 2023 – dog kun et eksemplar ad gangen.

Sønderskoven v/Sønderborg: En observation af en mellemflagspætte i starten af marts. Første gang den observeres her, men måske et tegn på at den kan findes i flere skove på nordsiden af Flensborg fjord. Der yngler over 2.000 par i Slesvig-Holsten, og mindst 15 par langs sydsiden af Flensborg fjord.

Draved skov: Her er der observationer siden 2015. En oplagt ynglelokalitet, hvor der også kommer en del ornitologer. Her i marts er der med sikkerhed set to mellemflagspætter.

Bolderslev skov: Første observation er fra 2019. I år er der igen set mellemflagspætte her. En fugtig skov uden kæmpestore træer, men trods alt træer som er store nok til at kunne bruges af mellemflagspætte.

Kollund skov: Der er gjort flere observationer her, siden den første blev fundet i 2016. Det er den lokalitet som ligger nærmest den tyske ynglebestand. Her i 2023 er der observeret to fugle her, så et oplagte sted, hvor der kan blive gjort et ynglefund.

Kogang og Vestermark: En del af Aabenraa-skovene. Her blev der i marts i år, for første gang registreret mellemflagspætte. To fugle blev set sammen og er sidenhen set flere gange. Observationen kunne være et eksempel på, at der kan gemme sig flere mellemflagspætter, der hvor man sjældent ser på fugle. På denne lokalitet var der kun indtastet fire observationsdage i DOFbasen mellem 2000 og 2022.

Mellemflagspaette Kort over fund
Observationer i Sønderjylland i 2023 (DOFbasen)

Erfaringer fra Tyskland viser, at mellemflagspætten er meget svær at registrere som sikker ynglefugl, altså hvor man finder et redehul, hvor der ruges eller fodres unger. I Tyskland bruges en metode, hvor man gennemgår egnede ynglelokaliteter i første halvdel af april, og afspiller mellemflagspætte territorie-kald. Så får man registreret antallet af besatte ynglelokaliteter – og dermed ynglebestanden. I Danmark skal der gøres et 100% sikkert ynglefund, før arten igen kan komme på listen over danske ynglefugl. Det kunne være skønt, hvis det kunne blive her i 2023.

Skrevet af Jesper Leegaard