Boligbirding

Boligbirding 2020

DOF Sønderjylland bakker op om den landsdækkende konkurrence: boligbirding.

Konkurrencen går i al sin enkelthed ud på at se eller høre flest fuglearter fra sin matrikel i perioden 1/1 – 30/6 2020.

Det er også en undersøgelse af fuglenes fænologi. Hvornår ser vi den første stær og hvornår hører vi den første gransanger. I konkurrencen tæller også de hørte fugle med.

I Sønderjylland har vi længe ment, at fuglene dukker op her før end i resten af landet! Især dem der får de blå pile på DOFBASEN. Det kan sådan et projekt være med til at kaste lys over?

Sjældne fugle dukker også op I haverne. Mine bedste arter er gulirisk, nøddekrige og sort glente.

Gulirisken så jeg I haven I slutningen af april I 2012, hvor den sad og sang I nogle dage.

 foto: Anton Liebermann

Nøddekrigen havde jeg I slutningen af 90erne. Jeg så en fugl ganske kort I enden af haven. Nøddekriger kan godt lide nødder, så jeg lagde nogle af de hasselnødder, som vi havde liggende I skuffen ud under nøddetræet med det resultat, at vi fra stuevinduet kunne nyde, at nøddekrigen kom og samlede nødder.

Overflyvende fugle tæller også med. Den 11. april var jeg så heldig at se en sort glente trække over haven.

Tilmelding kan ske til Lasse Braee på lb@rfst.dk

Læs mere om projektet og få links til uddybende oplysninger og materiale her: www.dof-vestsjaelland.dk/

I venstre spalte finder du “Projekter” vælg “boligbirding”.

Tilmeldingsfristen er den 31/1 2020.

I ønskes et godt og fuglerigt 2020.

MVH. Jørn Vinther Sørensen