Beskyttelse af sårbare kystfugle

Hjælp med at beskytte sårbare Kystfugle

Her er en enestående mulighed for at blive frivillige hjælpere for Nationalpark Vadehavet i forbindelse med deres kystfugleprojekt på Rømø. Ynglesæsonen står lige for døren, så det er nu det sker.

I samarbejde med Poda Hegn er vi blevet enige med om, at leveringen af det nye hegnsmateriale og opsætningen af det hele finder sted mandag den 10. maj fra kl. 09:30.

                

Som bekendt vil vi i år udvide omfanget af hegningen med rævesikkert hegn. Oprindeligt havde vi sammen med Naturstyrelsen tænkt, at der skulle etableres et nyt hegn inde i perimeterhegningen på Rømø Sønderstrand, men i samråd med folkene fra Aarhus Universitet er vi blevet enige om, at vi i stedet for at lave to hegn udvider ’det gamle’ hegn inde i perimeterhegnet på Lakolk Strand. Det sker fordi Sønderstrand er et særdeles usikkert sted at yngle for terner og præstekraver i f.t. sandfygning og oversvømmelse. Vi vil derfor hellere prioritere etableringen af et stort og godt hegn, i det noget mindre udsatte strand- og klitområde ved Lakolk. Her vil vi i år således kunne etablere et hegn på ca. 500 meter x 150 meter, som kan give de ynglende fugle gode, fredelige steder i de indre dele af området.

Håber, at I (eller nogle af jer) kan deltage ved opsætningen. Som tidligere nævnt vil vi også meget gerne have hjælp til tilsynet med hegnet efterfølgende.

Giv venligst lyd vedrørende jeres muligheder.

Med venlig hilsen

John Frikke
Projektkonsulent – Project Manager
Nationalpark Vadehavet – The Wadden Sea National Park
Havnebyvej 30
6792 Rømø – Denmark

Kontor/Office: +45 72 54 36 61
Mobil: +45 22 86 05 19