August nyt fra Projekt hedehøg

 

Nyt fra Projekt hedehøg

Vi er nu medio august og ynglesæsonen for hedehøgene synger på sidste vers. Langt de fleste unger er fløjet fra reden, men bliver fodret af de voksne fugle i et par uger efter udflyvning. Disse par med flyvefærdige unger er langt de nemmeste at registrere, så det er bestemt stadig umagen værd, at køre en tur ud i det åbne land og lede efter hedehøge. Familien bliver i redeområdet ca. 3 uger efter udflyvning.

Minimum et par har stadig unger i reden og vurderet ud fra ungernes alder ved ringmærkningen, vil de først være flyvefærdige omkring den 20. august – hvilket er sent. Æglægningen i dette kuld må være startet omkring 15. juni. Årets tidligste par startede æglægning omkring den 10. maj, så yngletiden er spredt over en relativ lang periode.

Det ser ud til at omkring 50 unger bliver flyvefærdige i år, og det er meget tæt på sidste års resultat, hvor 48 unger blev flyvefærdige – to år i træk med et stort antal flyvefærdige unger, lover forhåbentligt godt for fremtiden. Antallet af ynglepar kommer også til at ligne sidste års antal, hvilket vil side omkring 25 ynglepar. Yngleparrene er placeret i følgende postnumre – fra syd mod nord – Højer, Bredebro, Skærbæk, Gram, Ribe, Rødding & Lintrup. Langt de fleste par er i år fundet i området vest for Skærbæk & nord for Ballum. I dette område var der bl.a. hele fire par på den samme landmands marker.

Der er altid højdepunkter og lavpunkter i projektet. Hver gang man finder et nyt par bliver man jo glad, men når noget går galt undervejs er det altid ærgerligt. Et par kiksede fordi et trafik-ramt rådyr valgt at dø en meter fra en reden, som medførte at hedehøgene ikke turde at gå ned på reden. I et andet par døde tre ud af fire unger, da de var næsten flyvefærdige. Disse unger er sendt til undersøgelse for forgiftning – måske er de fodret med mus eller lignende som har fået gift. Vi afventer resultat af undersøgelsen.

Her til sidst er der kun arbejdet med at rulle indhegningerne sammen igen, så vi får ryddet op og landmændene kan få gjort deres markarbejde færdig. I år er 13 reder blevet hegnet. Det er med glæde at man fjerne hegnet fra en rede, som har produceret et nyt kuld hedehøge, som kan påbegynde rejsen til vinterkvarteret i Afrika.