Årsmøde og generalforsamling 2023

Årsmøde og generalforsamling for Dansk Ornitologisk Forening – 2023

- Lokalafdelingen for Sønderjylland

Årsmøde og ordinær generalforsamling afholdes søndag den 5. februar 2023 på ”Klægager”, Østerende 13, Ballum, 6261 Bredebro.

Årsmødet:
Kl. 10.00: Fugletur til Ballum Sluse. Vi mødes på ”Klægager” i Ballum og kører i så få biler som muligt til Ballum Sluse, hvor der er gode muligheder for at se mange spændende fugle. Kl. 11.45 kører vi tilbage til ”Klægager”.

Kl. 12.00: Frokost på ”Klægager”. DOF Sønderjylland er vært for mad og drikke.

Kl. 13.00: John Frikke fra Nationalpark Vadehavet kommer og fortæller om to nye spændende naturprojekter i Nationalpark Vadehavet – dels om planer for Margrethe Kog Nord og dels om planer for et nyt naturprojekt ved Juvre på den nordlige del af Rømø.

John vil også fortælle lidt om beskyttelsestiltag for hvidbrystet præstekrave og dværgterne mm på Rømø og Fanø.

Herefter vil der være indlæg om status for DOF Sønderjyllands engfugleprojekt samt om nogle af vore fåtallige ynglefugle.

Kl. 14.30: Kaffe/te og kage.

Kl. 15.00: Generalforsamling

Generalforsamlingen bliver afholdt efter gældende regler.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget og næste års handleplan til godkendelse.
 5. Valg til bestyrelsen (der kan være fra 5 til 9 medlemmer, p.t er der 9)
  - Følgende opstiller til genvalg:

  Gert Fahlberg
  Jan Ravnborg
  Jesper Leegaard
  Wilhelm Fabricius


 6. Valg af suppleanter (p.t ingen, der kan vælges op til 5 suppleanter).
 7. Valg af 2 revisorer.
 8. Valg til DOFs repræsentantskab (der er valg i ulige år).
 9. Forslag fra medlemmerne.
 10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til pkt. 9 skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest den 25. januar 2023. gert.fahlberg@dof.dk

Det er muligt at deltage enten i årsmødet, generalforsamlingen eller i begge dele. Hvis du ønsker at deltage i årsmødet, bedes du tilmelde dig af hensyn til bestilling af frokost.
Der er ingen tilmelding til generalforsamlingen.

Tilmelding til: gert.fahlberg@dof.dk (26311013) senest den 25. januar 2023.

Vi håber, vi ses til et spændende årsmøde og en god generalforsamling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for DOF-Sønderjylland

DOF Sønderjylland
Den 14. november 2022/mllin