To super-tilbud: Vibeforedrag og juleklip

Vibeforedrag d. 27. november på Røde-kro kl. 19.00

Kom og hør Niels Andersen fortælle om viber.

Niels Andersen modtog DOFs hæderspris i 2017 for sit store arbejde med feltundersøgelser af vibernes bestandsudvikling omkring Svendborg over de sidste mange årtier

4 ud af 5 danske viber er forsvundet.

Niels er en levende og engageret fortæller, så I kan godt glæde jer til foredraget.

Der bliver serveret kaffe og kage til de fremmødte.

Da der kun kan være 40 i lokalet, er det nødvendigt at tilmelde sig, hvilket kan ske på

jorn.vinther.sorensen@gmail.com.

______________________________________________________________________________

Julehygge d. 2. december på Haderslev realskole, kl. 19 – 22

På gentagne opfordringer puster vi liv i traditionen med julehygge i Haderslev 

Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at komme til

julehygge mandag den 2. december, kl. 19 – 22

Haderslev Realskole, Christiansfeldvej 20, 6100 Haderslev. 

Vi starter ligesom de andre år med at flette nogle fine julefugle. Der bliver også mulighed for at fremstille andet julepynt med fuglemotiver, for dem der synes, at fletteriet er for indviklet. Tag en saks med – resten sørger vi for. Mens snakken stadig går om årets fugleoplevelser, serveres der gløgg og æbleskiver. Derefter skal vi være stille og lytte godt efter, hvad Jesper Leegaard, medlem af DOF Sønderjyllands bestyrelse, har at fortælle om aftenens emne:

Hedehøgen er en art, hvor stort set hele den danske bestand yngler i Sønderjylland. Jesper vil fortælle om resultaterne for 2019 og om de tiltag, som bliver gjort i forsøg på at få bestanden til at vokse.

Det bliver hyggeligt og spændende – vi håber på stor tilslutning.

Tilmelding nødvendigt: Elisabeth Bech på mail: elisabeth.bech@gmail.com eller SMS  20406919 eller Helle Regitze Boesen, på mail: hrb@regis.dk eller SMS  40781620. 

I kan også bare give besked her på FB

Det er gratis at deltage. Det er selvfølgelig kun for medlemmer af DOF

Arrangør: DOF Sønderjylland