To foredrag - én weekend

 

Én weekend - To spændende arrangementer.

Lørdag den 21.9. kl. 10-16 afholder Sønderborg Folkeuniversitet en temadag med Mark Desholm, DOF, om "De flyvende fugle". Det bliver i Sønderborg enten på Alsion eller i Multikulturhuset.

Foto Jan Lindgaard Rasmussen

Dagen omfatter 3 foredrag:

  1. Trækfuglenes gåder (kl. 10:00-11:30)
  2. De sjældne fugles liv og færden (kl. 12:30-14:00)
  3. Aerodynamik hos fugle (kl. 14:30-16:00)

 Du kan se mere om dagen på vores hjemmeside https://fuko.dk/?post_type=kurser&p=4485

Prisen for dagen (kl.10-16) er for medlemmer af OAS eller DOF kr.200 ellers kr. 270 kr.

Denne meddelelse fremsendes nu, for at I kan sætte kryds i kalenderen for denne spændende dag. Der vil senere komme en reminder med angivelse af lokale og betalingsform.

Søndag den 22.9. kl. 13.30 – 16.00 kommer Jens Gregersen til Haderslev for at fortælle om arktiske vadefugle. Arrangementet kommer til at foregå på Kulturhuset Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev.

foto: Erik Biering

Pause med kaffe og kage kl. 14.30-15.00 som koster kr. 50, men er gratis for medlemmer af DOF-Sønderjylland.

Jens Gregersen har skrevet flere bøger og er også kendt som illustrator på utallige værker. Jens har stor erfaring med arktisk og har bl.a. været i Nordøstgrønland og Sibirien.

Kom til et lærerigt og inspirerende foredrag om arktisk – med fokus på vadefuglene og de ekstreme udfordringer de har ved at yngle højt mod nord.

Tilmelding på telefon/sms 25658690 eller på mail sortstork@gmail.com