Månedens fugl september 2020

Månedens Fugl september 2020

FISKEØRNEN er en fåtallig dansk ynglefugl, men ses hyppig på både forårs- og efterårstræk til og fra yngleområderne i de Skandinaviske skove. Desuden ses enkelte oversomrende fiskeørne i vores område, som kan lede tankerne hen på yngel.

Her i september er trækket størst i månedens første halvdel. Fiskeørnen er ikke afhængig af luksus som høj sol og termik, for at den kan blive båret frem af opgående luftstrømme. Den trækker med aktive vingeslag i selv dårligt vejr. Fiskeørnen ses oftest ved kysterne eller ved større søer, men man kan sagtens være heldig, at se den inde midt i landet også. Her hvor jeg bor ved Gram, ser jeg regelmæssigt fiskeørnene følge Gram å. Om foråret følger de åen mod nordøst og om efteråret følger de mod sydvest – ofte skal der lige fiskes i Gram Slotssø.

Fiskeørnenen kan ved første øjekast ligne en store måge, med de lange smalle vinger. Men får man den tættere på, ses dens artstypiske profil med vinklede vinger og den korte halen.

Foto: Tonny Ravn Kristiansen

Fiskeørn kan opleves musende over fjorde, søer og åer Her kan den hænge som en tårnfalk og muse, inden den styrtdykke ned efter en fisk. Ofte skal der en del forsøg til, før det lykkes at fange en fisk. Fisken transporteres i kløerne – som en flyvemaskine med en torpedo - hen til et godt sted, hvor fisken kan fortæres i fred og ro, inden turen går videre sydpå mod Afrika.

Fra Artskoordinator Luise Ekbjerg har jeg fået følgende oplysninger om status for de ynglende danske fiskeørne 2020:

På Sjælland er der 5 fiskeørnereder m. 4 par, og der er produceret 3 unger i alt.

I Jylland er der 4 fiskeørnereder m. 4 par og der er produceret 1-2 unger.

 

Så en dårlig ynglesæson, men det tegner spændende for næste år. 

Jesper Leegaard