Månedens fugl oktober 2020

Stær -Sturnus vulgaris

Månedens fugl - Oktober

Det er med god grund at Stæren er valgt til månedens fugl, for netop her i månedsskiftet sep - okt er der over en million stære i Sønderjylland og fænomenet "Sort Sol" kører på højtryk.

Stæren er en spurvefugl på 22 cm og vejer 70-80 gram og yngler i Europa og Asien, men er indført af mennesker i Nordamerika, Australien og New Zealand. Her i Danmark yngler der omkring 250-300.000 par. Stæren er gået meget tilbage siden landbrugets store effektivisering i 70'erne. Dengang havde en gennemsnitlig kvægbesætning måske 30 malkekøer der næsten alle var på græs i sommerhalvåret. I dag er en gennemsnitlig kvægbesætning på 300 malkekøer og de kommer ikke på græs, men bliver fodret i stalden. Stæren yngler i haver, parker, skove og skovbryn, men flyver forholdsvis lang for at søge føde og de omkringliggende græsmarker har dermed været vigtige for fødesøgningen.

Stæren er hulruger og nyder godt at vores hjælp i form af stærekasser, hulrum under tagskæg o.lign. Fra naturens siden har den været afhængig af hule træer og forladte spættehuller. I Nordamerika, hvor stæren er indført, en den et stort problem for spætterne, for mens vores spætter og spætmejser har været vant til at skulle holde denne konkurrent på porten, er den som indvandrer en trussel for de mindre spættearter.

Stæren er en delvis trækfugl og en såkaldt kortdistancetrækker. Om efteråret trækker stærene mod syd og i sep-okt samles de i store flokke i det vestlige og sydlige Danmark og nordvestligste Tyskland, især ved Ribe og i Tøndermarsken. Her har de kollektiv overnatning og der kan være omkring en million stære lige når det er på det højeste. Stærene flyver i flotte formationer, især hvis de bliver jagtet af en rovfugl og det er dette aftenshow der for tiden tiltrækker mange turister. Stærene tanker brændstof til den videre flyvetur som går til Frankrig og Sydengland og til marts vender de tilbage og kan igen opleves gå til overnatning i rørskovene. Det er helt normalt at det er under halvdelen der vender tilbage, men de der har overlevet vinterens strabadser er livskraftige og opvisningen om foråret er endnu flottere og stærene "danser ballet" på himlen, også selvom der ikke er en rovfugl efter dem.

Efter min mening burde stæren have vundet titlen som Danmarks nationalfugl i 1984, hvor knopsvanen fik æren.

Jan Ravnborg