Månedens fugl februar 2021

Månedens Fugl - Februar 2021:  RØDHALS.

Rødhals. Erithacus rubecula

Rødhals (eller rødkælk) er en charmerende og synlig fugl, der bringer os umiddelbar glæde i de mørke vintermåneder.

Rødhalsen overholder corona-restriktioner uden selv at være klar derover:  holder sig helst for sig selv og fouragerer på foderbrættet med behørig afstand. Rank og årvågen er den meget synlig i træer og buske med de store mørke øjne og det røde bryst. Og så er den meget tillidsfuld.

Sangen kan høres året rundt og tydeligst i de tidlige morgentimer og efter solnedgangstid. Sangen gør een varmt om hjertet – man lytter stille og andægtigt og falder i staver. I stille vejr høres sangen rent og melodisk. Rødhalsen har sin helt egen legende i Selma Lagerlöfs Kristuslegender, som nok er værd at genlæse. I yngletiden er dens sang en umiskendelig del af sangkoret i vore skove, hvor den kan betegnes som skovens jazz-sangerinde.

Oprindeligt ynglede den mest i skove med blandet beplantning, men nu er den ligeså flittigt ynglende i vore parker og haver. Her lever den af insekter og orme og frø og bygger rede i hulninger i mure, brændestabler. Reden kan være svær at finde, men har du en syngende rødhals i haven, kan du være sikker på, at der er gang i familielivet.

På træk kan man opleve at se flere rødkælke fouragere sammen, mens den i haven er meget enerådende og ikke tolerer andre artsfæller.

Bestanden af rødhals er vokset støt siden 1970erne. I Atlas III er den fundet sikkert ynglende i 90% af kvadraterne, hvilket må betegnes som en succes. Den var mest almindelig på Øerne og i Østjylland men er nu qua flere løvtræer i skovene hyppigere ynglende i Vestjylland. Endnu flere danskere har muligheden for at glæde sig over dens tilstedeværelse i den sparsomme natur.

Tekst: Helle Regitze Boesen/Foto: Bjarne Nielsen