Månedens fugl december 2020

 Dompap

Dompappen er en finke, som ses i Danmark året rundt, og de fleste af dompapperne i Danmark er yngle- og standfugl. En mindre del af bestanden trækker til overvintring i Tyskland, Holland og Nordfrankrig. De yngler ofte i nåle- og blandskov samt i parker, på kirkegårde, store haver osv. Kuldene er ofte på 4-6 æg, som de får 2 gange årligt. Om sommeren lever de af insekter og lever desuden af frø, kerner, bær og frugter. Bortset fra krognæb og stor korsnæb er det den største af finkerne, og det engelske navn, bullfinch, passer også meget godt til fuglens tyrenakke.

Dompappens latinske navn, Pyrrhula pyrrhula, henføres ligeledes til fuglens røde farve. Svenskerne har på sin side giver den røde fugl et fornemt navn, nemlig domherre. Herhjemme kommer navnet af det tyske "Dompape", domprovst, hvis festdragt ligner dompappens.

Dompappens sang er for mig meget anderledes end andre fugles, idet den synger med en dybere ”stemme” og næsten vemodigt. Når jeg hører en dompap synge, kender jeg den på stemmen mere end på det, den synger.

Foto: Bjarne Nielsen

Hvad siger Atlas III om dompappen?

I løbet af projektet, Atlas III, blev der fundet og registreret dompap i 3 ud af 4 kvadrater (sikkert, sandsynligt og muligt ynglende), og den er registreret som sikkert ynglende i 1 ud af 4 kvadrater. Derudover konkluderer projektet bl.a., at arten spreder sig mod vest.

Personligt holder jeg meget af dompappen som art. Jeg elsker farvekombinationen af hannernes sorte hoved, den grå ryg og det knaldrøde bryst. Den er nem at få øje på, dens adfærd er nem at studere, og jeg synes, at den liver op i ethvert vinterlandskab. Mon der skulle sidde en dompap i naboens træ – helt fremme som den plejer? Jeg må ud at kigge.

Tekst: Ole Tønder - Sønderborg d 26. november 2020

Forsidefoto: Kis Boel