Månedens fugl august 2020

Månedens fugl i august: Islandsk ryle.

Jørn Vinther Sørensen

Tilbage i 60erne havde vi dagens fugl med Svend Kaulberg i radioen. Jeg kunne lige nå at høre det, inden jeg cyklede i skole. Her kunne jeg så forvente at vores klasselærer frøken Thomsen spurgte ind til dagens fugl. Det var en af kimene til min interesse for fugle?

I 70erne da jeg var blevet gammel nok til at køre på knallert kunne jeg komme længere omkring. Hvis jeg nu kørte hjemmefra klokken 2 om natten, så kunne jeg nå at være ved vestkysten ved solopgang. Det gjorde jeg da flere gange.

Her var det så jeg rigtig fik stiftet bekendtskab med de islandske ryler.

                                                                                          Foto Bjarne Nielsen: islandsk ryle med to alm.ryle.

De kom I småflokke og fløj alle mod Vadehavet, der var deres mål. Hvad jeg ikke vidste dengang var, at fuglene både kom fra Nordgrønland og fra Sibirien. Jeg havde kørt nonstop 2-3 timer på min knallert, men fuglene havde måske fløjet nonstop I 40 timer!!

For at kunne klare denne præstation har undersøgelser vist, at fuglene opbygger store fedtdepoter.

Set i det perspektiv var min præstation da ingenting ved siden af fuglenes. Jeg kunne nok heller ikke have præsteret noget, hvis jeg havde øget min vægt til det dobbelte. Det er hvad rylerne gør. De spiser sig fede og øger vægten fra 100 gram til 200 gram ?

De første fugle vi ser her i efteråret er gamle fugle, der fortsat er i flot sommerdragt i starten af august. Senere på måneden kommer de grå ungfugle.

Vadehavet er et vigtigt område for begge populationer. Hvor den grønlandske bestand overvintrer i Vadehavet, vælger den sibiriske bestand at nøjes med at anvende vadehavet som mellemstation. De trækker videre, når de har fået tanket op til kysten langs Vestafrika, eller fortsætter helt til Sydafrika.

Islandsk ryle kan bedst iagttages i Vadehavet. En position som Ballum sluse er ideel, når der er højvande om formiddagen. Højvande fordi så er fuglene tæt på land. Formiddag fordi der er medlys?

På østkysten kan arten også iagttages. Her er det kun de sibiriske fugle, der åbenbart gerne vil have tanket op inden de når Vadehavet. Årø og Halk Nor er mine favoritlokaliteter.

Så ud at kig nu hvor fuglene stadigvæk har deres flotte sommerdragt. Slusen ved Ballum er ideel, da vi kan stå der uden at forstyrre fuglene. De skal helst have fred til at kunne tage på i vægt?