Månedens fugl april 2021

Månedens fugl i april - Toppet lappedykker

Marts måned blev da en kold omgang for os i Danmark. Så mon ikke april bliver bedre og der kommer mere gang i fuglene. De sidste dage her i marts tyder da på det.

Lappedykkere er nogle af de fugle, der bliver rigtig flotte om sommeren men som er mere anonyme i vinterhalvåret. Netop her i april har de anlagt deres flotte sommerdragt.

Vores almindeligste lappedykker er den toppede lappedykker. Den får i foråret prydfjer i ansigtet, som spredes, når et par mødes og skal gøre indtryk på hinanden. Fuglene nærmest danser med hinanden og ryster hovederne voldsomt under seancen, hvor man kan se de udspredte prydfjer. Går det helt vildt for sig, rejser fuglene sig op i lodret stilling, og man ser, at fuglene ligefrem kan gå på vandet.

 

Foto: Tino Mygind Pedersen

En video kan ses her: (209) Toppet lappedykkers smukke kurmageri - sjælden optagelse - YouTube

En sydamerikansk lappedykker vil vinde i en dansekonkurrence: (209) BBC Life: The Grebes - YouTube

Lappedykkere er tilknyttet livet i søer og kommer aldrig på land. Rederne bygges således også som flydende øer, der bindes sammen til tagrør.

I Sønderjylland kan vi nyde synet af fuglen flere steder? Det er så heldigt, at mange af lokaliteterne ligger tæt på de store byer:

Ved Haderslev kan den toppede lappedykker ses i Haderslev Dam, i Slivsøen og i Hindemade.

Ved Aabenraa i Hostrup sø.

Ved Sønderborg i bl.a. Mjang dam.

Ved Tønder i Nørresøen og Rudbøl sø.

Den store Atlas undersøgelse, der fandt sted i årene 2014-2017, viser at arten ynglede sikkert i 375 kvadrater i hele landet og i 26 kvadrater i Sønderjylland. I forhold til Atlas 2, der fandt sted i 1990erne er der sket en indskrænkning i artens udbredelse i Danmark.

I Sønderjylland er det vores opfattelse, at toppet lappedykker også her går tilbage. Derfor indledte vi i 2020 en undersøgelse af arten. Kun 17 ungeførende par blev registreret i 2020!

Kan det passe, at vi kun har 17 par toppede lappedykker her?

I 2021 ønsker vi derfor at udvide undersøgelsen. Vi vil derfor opfordre alle til at indtaste samtlige observationer af arten i dofbasen i yngleperioden med angivelse af om der er adfærd, der tyder på ynglesucces.

Der henvises til vores opslag fra december 2020: Toppet lappedykker i Sønderjylland | DOF Sønderjylland (dof-syd.dk)

Jørn Vinther Sørensen