Julehilsen fra formanden 2021

Kære medlemmer af DOF-Sønderjylland

I ønskes hermed alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Året 2021 blev jo også et år, der igen blev delvis præget at covid-19 – især i det tidlige forår måtte vi aflyse en del af vore ture og arrangementer.

Blandt andet måtte vi i februar udsætte årsmødet og generalforsamlingen, som vi noget forsinket fik afholdt i slutningen af august i fint vejr på Hohenwarte med en fin tur til Vidåslusen med masser af fugle.

Vi håber at kunne afholde generalforsamlingen i 2022 planmæssigt den 6. februar i Aabenraa, men i skrivende stund kan man godt være lidt usikker på, hvordan situationen er til den tid. Tiden vil vise, hvordan det går med at måtte samles.

2022 bliver året, hvor vi håber at få overblik over fuglelivet på vore strandenge på østkysten. Vadehavet og marsken er godt dækket ind af tællinger i andet regi, men vi mangler helt overblik over, hvordan det går med engfuglene på de mange små og mellemstore strandenge på østkysten – det tager vi fat om i lokalafdelingsregi i 2022 og 2023. Så hvis man har lyst til at være med, er man meget velkommen som optæller. Hjemmesiden finder du her.

Ellers er jul og nytår jo også tiden, hvor man skuer tilbage på året, der gik. For mig personligt har der været mange gode fugleoplevelser her i Sønderjylland.

Særligt har jeg været imponeret over de mange Havørne i Vadehavet. Jeg fik ikke set de knap 100, der overnattede ved Hjerpsted, men har flere gange været ved Ballum Sluse og Margrethe Kog og set 10 -15 Havørne, der fløj frem og tilbage og jagede alle fugle op eller sad og lignede knolde langt ude på vaden. Og det var også imponerende at se 13 Havørne ved et dødt får tæt ved Rømødæmningen.

Imponerende er også de mange Sølvhejrer, der efterhånden er alle steder – også her på østkysten. Man bliver næsten skuffet, hvis man ikke ser ”dagens Sølvhejre”. Jeg husker stadig den store oplevelse, da jeg midt i 80’erne oplevede den dengang sjældne Sølvhejre på Kegnæs.

Og så er det også en oplevelse i disse dage her på Als og Sundeved at se de mange Vindrosler, der holder til i tjørnehegnene. Hele tæpper af Vindrosler slår et slag ud over markerne, når man kommer lidt for tæt på.

Og det gode ved at se på fugle er, at den slags oplevelser – store såvel som mere beskedne – med sikkerhed også dukker op i 2022. Det er blot at fatte kikkerten og støvlerne og komme uden for døren – enten det så bliver til den nære sø eller skov – eller til et lidt ”større sted” længere væk. En oplevelse får man altid med hjem.

De bedste julehilsner

Gert Fahlberg, formand DOF-Sønderjylland