Invitation til indvielse af Stoubæk Krat

Fugleværnsfonden inviterer til indvielse af Stoubæk Krat 

Mandag den 17. juni kl. 15.30.

Læs invitationen her

OBS! Der er tilmelding senest den 6. juni til:  gert.fahlberg@bbsyd.dk