Generalforsamling udsat

DOF-Sønderjyllands generalforsamling 2021
 
Der er meget, der er blevet besværligt pga corona-situationen. Heriblandt også lokalafdelingernes
generalforsamling.
 
Vi har i bestyrelsen haft megen skriveri frem og tilbage, om hvad der var muligt og hvad, der ville
være forsvarligt – og ikke-forsvarligt.
 
På et tidspunkt var vi indstillet på afholde generalforsamlinger på Hohenwarte ved Højer som
planlagt med de kendte forholdsregler.
Men situationen har nu udviklet sig således, at vi ikke mener, det er forsvarligt at gennemføre på
nuværende tidspunkt, og vi har derfor i samråd med hovedforeningen besluttet at udsætte på
ubestemt tid – til der er mere overblik over udviklingen. Vi har valgt ”ubestemt tid” for ikke at
skulle udsætte gentagne gange.

 
 
Vi kunne også have valgt at afholde en skriftlig generalforsamling (udsendt beretning, valg,
regnskab mm), eller valgt at afholde det elektronisk – men vi mente ikke disse løsninger var
optimale.
 
Så hold venligst øje med hjemmesiden, og følg med i, hvornår vi igen mener, det er forsvarligt at
samles igen.
 
Med venlig hilsen

Gert Fahlberg, Formand DOF-Sønderjylland