Generalforsamling, Gram Slotskro, 2017- Dagsorden

Generalforsamling 2017 for DOF-Sønderjylland

Søndag den 5. februar 2017

Gram Slotskro

BEMÆRK ændret tidspunkt - det korrekte er 15:00 til 17:00

Kl. 14:15 - 16:15

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget og næste års handleplan til godkendelse.

5. Valg til bestyrelsen - Følgende opstiller til genvalg:

Gerd Bonnesen

Jesper Leegaard

Martin Liebermann

Ole Tønder

6. Valg af suppleanter

7. Valg af 2 revisorer.

8. Valg af medlemmer og suppleanter til DOF’s repræsentantskab

9. Forslag fra medlemmerne

10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til pkt. 8 må for at kunne behandles på

generalforsamlingen være formanden i hænde senest den 15. januar

2017. (jorn.v.sorensen@gmail.com)

Foreningens medlemmer er meget velkomne til at støde til

i løbet af dagen.