Generalforsamling 2020.

Årsmøde og generalforsamling for Dansk Ornitologisk Forening

Lokalafdelingen for Sønderjylland

Årsmøde og ordinær generalforsamling afholdes søndag den 29. august 2021 på Hohenwarte, Siltoftvej 2, 6280 Højer.

Årsmødet afholdes i år som en fugletur i området – med madpakker fra Hohenwarte. August er jo højsæson for vadefuglenes træk sydpå – så vi håber på mange flotte vadefugle på turen. 

                                                                                                        Tidsplan:                                                                                                                               

09.30: Vi mødes ved Hohenwarte til kaffe og rundstykker.                                            

10.00: Vi tager på fugletur fra Hohenwarte i området ved Margrethe Kog og Vidå-Slusen, som ligger inden for gå-afstand fra Hohenwarte. (Madpakkerne bringes til Vidåslusen og lokalafdelingen står for betalingen).                                                                                   

13.30: Tilbage ved Hohenwarte til kaffe og kage.

Kl. 14.00 – ca. 16.00 Generalforsamling

Generalforsamlingen bliver afholdt efter gældende regler.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget og næste års handleplan til godkendelse.
  5. Valg til bestyrelsen (der kan være fra 5 til 9 medlemmer, p.t er der 7)

- Følgende opstiller til genvalg:

Gert Fahlberg

Jesper Leegaard

Jan Ravnborg

(Karen Raagaard har i årets løb (2020) ønsket at udtræde af bestyrelsen – og suppleant Finn Just Christensen er trådt ind i bestyrelsen på Karens plads. Da Karen var på valg i 2020, er Finn derfor først på valg i 2022).

  1. Valg af suppleanter (p.t ingen, der kan vælges op til 5 suppleanter).
  2. Valg af 2 revisorer.
  3. Valg til DOFs repræsentantskab i ulige år (samt suppleanter).
  4. Forslag fra medlemmerne.
  5. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til pkt. 4 må, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest den 13. august 2021. gert.fahlberg@bbsyd.dk

Det er muligt at deltage i årsmødet (fugleturen), generalforsamlingen eller begge dele. Ved tilmelding til årsmødet/fugleturen bedes du oplyse om du/I ønsker smurte madpakker til turen. Der er ingen tilmelding til generalforsamlingen.

Tilmelding til: gert.fahlberg@bbsyd.dk   (2631 1013) senest den 20. august.

Vi håber vi ses på en fin augustdag – og vi regner ikke med, at COVID-19 igen spænder ben for afholdelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsen.