Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Udsat pga corona restriktioner.

Dansk Ornitologisk Forening

Lokalafdelingen for Sønderjylland

Søndag den 7. februar 2021

Hohenwarte, Siltoftvej 2, 6280 Højer

På grund af covid-19 situationen har vi i år valgt ikke at arrangere med fællesspisning og foredrag, men…

Inden generalforsamlingen er der mulighed for efter gældende regler at gå en fugletur fra Hohenwarte – kl. 13.00 til ca. 15.00

Kl. 15:30 – ca. 17:00 Generalforsamling

Generalforsamlingen bliver afholdt efter gældende regler.

Af hensyn til corona-pandemien og Hohenwartes mulighed for at arrangere mødet korrekt i forhold til dette, bliver vi i år nødt til at have tilmelding til generalforsamlingen. Tilmeldingen skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen – dvs søndag den 31. januar.

Tilmeldingen sendes til: gert.fahlberg@bbsyd.dk

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget og næste års handleplan til godkendelse.
  5. Valg til bestyrelsen (der kan være fra 5 til 9 medlemmer, p.t er der 7)

- Følgende opstiller til genvalg:

Gert Fahlberg

Jesper Leegaard

Jan Ravnborg

(Karen Raagaard har i årets løb ønsket at udtræde af bestyrelsen – og suppleant Finn Just Christensen er trådt ind i bestyrelsen på Karens plads. Da Karen var på valg i 2020, er Finn derfor først på valg i 2022).

  1. Valg af suppleanter (p.t ingen, der kan vælges op til 5 suppleanter).
  2. Valg af 2 revisorer.
  3. Valg til DOFs repræsentantskab i ulige år (samt suppleanter).
  4. Forslag fra medlemmerne.
  5. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til pkt. 9 må for at kunne behandles på generalforsamlingen være formanden i hænde senest den 16. januar 2020. gert.fahlberg@bbsyd.dk

HUSK TILMELDING! … og mundbind!