For os som elsker optælling af ynglefugle

For alle os som elsker optælling af ynglefugle.

På årsmødet i DOF-Sønderjylland i år, fortalte Morten Bentzon Hansen fra Miljøstyrelsen Sydjylland, om arbejdet med at overvåge ynglefugle i det Syd- og Sønderjyske.

Jeg vil her videregive den liste, som Morten havde med. Den viser de arter der er særlig fokus på her i 2019 fra Miljøstyrelsens side.

For alle os som var aktive i ATLAS III er der her en god udfordring at tage fat på, så vi som DOF-medlemmer kan bidrage aktivt i overvågningen af vore ynglefugle. For nogle af arterne er det lige tidlig nok, men tranerne er allerede godt i gang og de første ligger allerede på æg her midt i marts – det er jo mildt derude trods regn og rusk.

Du kan bidrage ved, at du taster dine observationer af yngleadfærd ind i DOF-basen. Brug meget gerne adfærdskoden ”Ynglende”, så er det nemmere at trække relevante observationer ud fra DOF-basen, så de ikke først skal sorteres for rastende, trækkende og overflyvende fugle J

Herunder kan du se listen.

Trane

Rørdrum

Plettet Rørvagtel

Rørhøg

Sortterne

Tinksmed

Klyde

Fjordterne

Havterne

Dværgterne

Sandterne

Splitterne

Skestork

God fornøjelse.

VH Jesper Leegaard