Bioblitz i Abkær Mose

Birk og mose

Dansk Ornitologisk Forening, Haderslev Kommune og Naturstyrelsen afholder for alle interesserede en bioblitz i Abkær Mose vest for Skovby lørdag den 11. august fra kl. 13.00 til ca. 16.

En bioblitz er et arrangement, hvor man mødes for at undersøge hvilke dyr og planter der lever i området. Det gør ikke noget, at man ikke er ekspert, da vi blot tager billeder af dyr og planter med mobiltelefonerne og derefter får dem bestemt af de eksperter, som er med på turen.

Det bliver spændende at finde ud af hvad der gemmer sig i den store mose, fordi den i forvejen er dårligt undersøgt. Området er svært fremkommeligt, vildt og vådt med krat, skov, åbne moseområder, store gamle tørvegrave og hængesæk.

En af torvegravssoerne

Skovfoged Martin Reimers fortæller, at han glæder sig til turen, da det er et vidunderligt område, som kun få mennesker kender og fordi kendskab til dyrene og planterne i mosen er nødvendigt for at kunne lave god naturpleje.
Alle er velkomne og mødestedet er grusvejen ind til Langdyssevej 11, 6500 Vojens. Der parkeres i rabatten langs den asfalterede Langdyssevej. Der lever hugorme i mosen og der er vådt, så det er en god ide at tage gummistøvler på.

Parkering pa Langdyssevej